Papildomi renginiai VP projektų įgyvendinimo aptarimui

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją, vietos projektų vykdytojai iki šios dienos yra pilnai įgyvendinę 13 vietos projektų, 10 vietos projektų įgyvendinimas vis dar vykdomas, 1 projektas – vertinimo stadijoje. Siekiant efektyvinti bei optimizuoti VP įgyvendinimą, ŽRVVG „Vilkauda” artimiausiu metu numato surengti nuotolinius susitikimus su pareiškėjais, teikiant reikalingą metodinę pagalbą, aptariant iškylančius iššūkius projektų įgyvendinimo metu. Renginių datos:

  • Birželio 6 dieną (antradienį), 13:00 valandą – susitikimas su Elektrėnų savivaldybės pareiškėjais.
  • Birželio 27 dieną (antradienį), 10:00 valandą – susitikimas su privačiais Šalčininkų rajono pareiškėjais.
  • Birželio 27 dieną (antradienį), 10:30 valandą – susitikimas su nevyriausybiniais Šalčininkų rajono pareiškėjais.