2017 10 17, Vilnius

2017 metų spalio 17 dieną Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijoje vyko žemės ūkio ministro Broniaus Markausko inicijuota apskrito stalo diskusija su akvakultūros sektoriaus atstovais, kurioje dalyvo ir ŽRVVG „Vilkauda” darbuotojai. Susitkimo metu diskutuoti bei nagrinėti tokie klausimai bei problemos:

  • Su investicijomis į akvakultūros sektorių susijusių Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo apžvalga. Pristatė ES paramos skyriaus atstovas.
  • Paramos įsisavinimo problemos akvakultūros sektoriuje. Pristatė asociacijos „Alternatyvioji Akvakultūra” prezidentas V.E.Kirsnickas.
  • Dėl rizikų netekti gan ženklios sumos – dėl galimo aplaidumo/neveikimo. Pristatė V.E.Kirsnickas.
  • Dėl ekstremalių sąlygų akvakultūroje. Pristatė Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produkų gaminių asociacijos direktorius V.Andriuškevičius.
  • Informacija apie Tarybos reglamento (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje įgyvendinimą.
  • Dėl Akvakultūros produktų perdirbimo kooperacijos; dėl negesintų kalkių naudojimo tvenkininėje žuvininkystėje. Pristatė V.Andriuškevičius.
  • Dėl asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ pateiktų klausimų. Pristatė V.E.Kirsnickas.
  • Kiti klausimai-diskusijos.