Su Molėtų raj. savivaldybės atstovais aptartos vietos projektų aktualijos

Rugpjūčio 18 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė nuotolinį susitikimą su Molėtų rajono savivaldybės atstovais. Renginio tema – „Vietos finansavimo ir valdymo principo svarba. Diskusija su  ŽRVVG teritorijos gyventojais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Pažymėtina, jog Molėtų raj.sav. iki šiol yra parengusi bei įgyvendinusi tris vietos projektus pagal ŽRVVG „Vilkauda” strategiją, kurių metu sukurta bei pagerinta infrastruktūra rajono objektuose, pritraukiančiuose daugiau turistų, sudaro sąlygas patogesniam vietos gyventojų ir svečių poilsio praleidimui. Daugiau informacijos apie įgyvendintus projektus rasite mūsų svetainės skiltyje.

Susitikimo metu su savivaldybės vadovais bei specialistais aptartos galimos naujų projektų galimybės, pristatyti artimiausiu metu laukiantys paraiškų pateikimo kvietimai, jų įgyvendinimo terminai, bei kitos aktualijos.