Aptartos projektų įgyvendinimo problemos

Balandžio 19 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė nuotolinį susitikimą su Molėtų rajono savivaldybės privačiais subjektais, įgyvendinančiais projektus pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją. Pokalbio metu UAB „Uferma” atstovai pasidalino įgyvendinamo projekto patirtimis, kylančiais iššūkiais. Šiuo laikotarpiu Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių vietos projektų pareiškėjai privalo užbaigti projektų įgyvendinimą iki 2023 metų spalio 31 dienos. ŽRVVG „Vilkauda” administracijos darbuotojai ieško būdų, patarimų pareiškėjams, leisiančių vietos projektų teikėjams užbaigti projektų įgyvendinimą tinkamai, laiku bei atitinkant visus keliamus reikalavimus.