Renginiai VP projektų įgyvendinimo aptarimui

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją, vietos projektų rengėjai iki šios dienos yra pilnai įgyvendinę 13 vietos projektų, 10 vietos projektų įgyvendinimas vis dar vykdomas, 1 projektas – vertinimo stadijoje. Siekiant efektyvinti bei optimizuoti VP įgyvendinimą, ŽRVVG „Vilkauda” artimiausiu metu numato surengti nuotolinius susitikimus su pareiškėjais, teikiant reikalingą metodinę pagalbą, aptariant iškylančius iššūkius projektų įgyvendinimo metu. Renginių datos:

  • Balandžio 19 dieną (trečiadienį), 14:00 valandą – susitikimas su privačiais Molėtų rajono pareiškėjais.
  • Balandžio 25 dieną (antradienį), 10:00 valandą – susitikimas su Molėtų rajono pareiškėjais.
  • Balandžio 25 dieną (antradienį), 11:00 valandą – susitikimas su Vilniaus rajono pareiškėjais.

Kviečiame dalyvauti.