Pasidalinta projektų įgyvendinimo patirtimi su Arvydų kaimo bendruomene

Rugpjūčio 23 dieną ŽRVVG „Vilkauda“ surengė nuotolinį susitikimą su Arvydų kaimo (Vilniaus rajonas) bendruomenės atstovais. Renginio tema – „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ir keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Pažymėtina, jog Arvydų kaimo bendruomenė iki šiol yra parengusi bei įgyvendinusi vieną vietos projektą pagal ŽRVVG „Vilkauda“ 2016-2023 metų strategiją; šiuo metu įgyvendinamas  naujas projektas, kurio metu bus sukurta bei pagerinta infrastruktūra ir laisvalaikio praleidimo būdai bendruomenės teritorijoje bei objektuose.

Renginio metu bendruomenės atstovai pasidalinimo projektų įgyvendinimo patirtimi, bendruomeninio ir privataus  verslo bendradarbiavimo galimybėmis, iškylančiomis problemomis, kitomis aktualijomis. Tuo pačiu aptartos naujų paraiškų bei investicijų galimybės.