Valdybos apklausa taikant rašytinę procedūrą

Informuojame, jog 2022 metų rugsėjo 12 – 16 dienomis bus vykdoma Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narių apklausa raštu dėl kvietimų teikti vietos projektus Nr. 25-26 dokumentacijos tvirtinimo. Pateikiame posėdžio, taikant rašytinę procedūrą, darbotvarkę:

Valdybos posėdžio darbotvarkė