Patvirtinta kvietimų Nr. 25-26 dokumentacija

2022 metų rugsėjo 16 dieną įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos posėdis, kuriame svarstyti bei tvirtinti valdybos apklausos raštu dėl ŽRVVG „Vilkauda“ kvietimų teikti vietos projektus Nr. 25-26 dokumentacijos tvirtinimo, vykusios nuo 2022 metų rugsėjo 12 dienos iki rugsėjo 16 dienos 16.00 valandos, rezultatai.

Valdybos posėdžio protokolas