2017 12 13, Tribonys

Įgyvendindami ŽRVVG „Vilkauda” 2016-2023 metų vietos plėtros strategijoje numatytas viešinimo priemones bei principus, 2017 metų gruodžio 13 dieną Tribonių kaime (Šalčininkų rajonas) vyko ŽRVVG narių susitikimas, dalyvaujant NVO, kuriame buvo pristatytas VPS eigos viešinimas.

Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. Susirinkusiems dalyviams buvo paruoštas pristatymas apie VPS viešinimo eigą, procese iškylančius keblumus ir jų sprendimo būdus, papasakota apie viešinimo niuansus. Tuo pačiu trumpai pristatyta ŽRVVG „Vilkauda” veikla bei VPS įgyvendinimo galimybės.