2019 08 23, Tribonys

2019 m. rugpjūčio 23 d. 16 val. ŽRVVG „Vilkauda“ administracija organizavo informacinį renginį tema „Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Taip pat buvo pristatyta kvietimų dokumentacija pagal VPS priemones bei keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms.

Renginys vyko su Šalčininkų rajono Tribonių bendruomene, moterimis.

Informacinis renginys vyko Šalčininkų rajono Tribonių kaimo bendruomenės patalpose (Parko g. 1, Tribonių k., Šalčininkų r.).