Patvirtintos kvietimų Nr. 21-23 finansavimo sąlygos

2022 metų vasario 4 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ nuotolinis valdybos posėdis, kuriame svarstyta bei tvirtinta ŽRVVG „Vilkauda“ kvietimų teikti vietos projektus Nr. 21-23 dokumentacija:

  • Kvietimo Nr. 21 pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1).
  • Kvietimo Nr. 22 pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2).
  • Kvietimo Nr. 23 pagal VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7).

Po balsavimo, atlikus reikalingas procedūras, kvietimų teikti vietos projektus Nr. 21-23 dokumentacijoms pritarta vienbalsiai. Detali kvietimų informacija ir aktuali dokumentacija bus paskelbta artimiausiu metu.

Valdybos narių susirinkimo darbotvarkė

Valdybos narių susirinkimo protokolas