Dalyvauta metinėje LŽRVVGT konferencijoje

2022 m. liepos 29-30 dienomis Klaipėdoje vyko metinė LŽRVVGT konferencija, kurioje dalyvavo 50 dalyvių, tarp kurių – ir ŽRVVG „Vilkauda” atstovai. Konferencijos pradžioje sveikinimo žodį susirinkusiems tarė žemės ūkio ministro patarėjas D. Rybakovas ir LŽRVVGT bei ŽRVVG „Vilkauda” valdybos pirmininkas A. Gylys.

Konferencijos metu aktualijas apžvelgė FAMENET atstovė S. Utaraitė bei ŽŪM Žuvininkystės skyriaus specialistė L. Stumbrienė, buvo aptarta LŽRVVGT veikla ir perspektyvos bei ŽRVVG ir dvisektorių VVG veikla įgyvendinant Vietos plėtros strategijas, vietos projektus bei ruošiantis naujajam 2021-2027 metų programavimo laikotarpiui.

Konferencijos dalyviai taip pat turėjo galimybę sudalyvauti spalvingoje Jūros šventės eisenoje, lankėsi projektų įgyvendinimo vietose Klaipėdoje ir Raseinių rajone, sužinojo apie pasiektus rezultatus, pasiteisinusias investicijas ir planus dėl būsimų projektų.