Dalyvauta „Famenet” seminare

2022 metų birželio 15 dieną įvyko pirmasis FAMENET neformalusis „kavos“ susitikimas, kuriame dalyvavo FAMENET bei LŽRVVGT ir jos narių atstovai, tame tarpe – ŽRVVG „Vilkauda” administracijos darbuotojai. Tai 1 valandos neoficialus susitikimas, skirtas informuoti LŽRVVGT, ŽRVVG ir dvisektores VVG apie naująją FAMENET komandą, pristatyti DG MARE ir FAMENET 2022 m. numatomus renginius, taip pat tiesioginiams aktualios informacijos mainams ir neformaliam bendradarbiavimui.

Lietuvos ŽRVVG ir dvisektorės VVG pasidalino informacija kaip joms sekasi įgyvendinti VPS, vietos projektus, rengtis naujajam programavimo periodui ir kokios pagalbos tikisi iš FAMENET. Visi pritarė, kad tokie susitikimai vertingi ir naudingi, todėl sekantis įvyks rugsėjo pabaigoje ar spalio mėnesį. FAMENET pažadėjo pateikti susistemintą informaciją kaip sekasi kitoms ES šalims, jų ŽRVVG ruoštis naujajam programavimo laikotarpiui.