2017 09 21, Vilnius

2017 metų rugsėjo 21 dieną įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” valdybos susirinkimas, kurio metu svarstyti ŽRVVG „Vilkauda” 2016-2023 metų VSP vietos projektų atrankos kriterijai po Žemės ūkio ministerijos VPS atrankos komiteto svartymo ir pastabų pateikimo.

Taip pat valdybos nariai aptarė bendruosius grupės veiklos klausimus, diskutavo įvairiais su žuvininkystės veikla susijusiais darbo ir bendradarbiavimo klausimais.

Valdybos posėdžio darbotvarkė

Valdybos posėdžio protokolas

Valdybos posėdžio dalyvių sąrašas