Kūrimosi istorija

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ įsteigta 2008 m. birželio 5 d. Steigimo sutartį pasirašė 31 steigėjas. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ buvo įregistruota 2008 m. spalio 16 d.

ŽRVVG misija – remti vietos iniciatyvas, užtikrinant pilietinės visuomenės, vietos valdžios ir verslo partnerystę. Efektyviais būdais skatinti vietos gyventojų socialinį, ekonominį aktyvumą, didinant užimtumą, skatinant vietos verslo plėtrą, stiprinant socialinę integraciją.

ŽRVVG teritorijos vizija iki 2023 m. – tai išplėtotas žuvininkystės rekreacinis regionas, jungiantis vidaus vandenų žvejybos, akvakultūros ūkinius subjektus, gaminančius kokybišką žuvininkystės produkciją vietos ir užsienio rinkai bei užtikrinantis geras žuvininkystės darbuotojų ir bendruomenės narių gyvenimo sąlygas.

ŽRVVG „Vilkauda“ veikimo teritorija apima šias savivaldybių ir/arba seniūnijų teritorijas: Elektrėnų sav., Molėtų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj.: Dūkštų, Sudervės, Maišiagalos, Avižienių, Riešės, Paberžės, Sužionių, Nemenčinės, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Kalvelių, Rukainių ir Medininkų seniūnijas.