2021 03 19, nuotolinis

2021 metų kovo 19 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė visuotinį narių susirinkimą. Pažymėtina, jog tai buvo pirmas pilnai nuostolinis susirinkimas. Vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pasidžiaugė, jog posėdis praėjo gan sklandžiai bei rezultatyviai.

Posėdžio metu svarstyti tokie klausimai:

  • ŽRVVG „Vilkauda” metinės 2020 m. veiklos ataskaitos svarstymas bei tvirtinimas. Praėjusių metų ataskaitą pristatė Jūratė Čiuknaitė: aptarti skelbti kvietimai, gautas paraiškų kiekis, įgyvendinti bei įgyvendinami projektai. Veiklos ataskaita narių patvirtinta vienbalsiai.
  • ŽRVVG „Vilkauda” 2020 m. finansinės atskaitomybės svarstymas bei tvirtinimas. Praėjusių metų finansines ataskaitas pristatė finansininkė Daiva Vilkuvienė. ŽRVVG „Vilkauda” revizorė Asta Banikonienė pakomentavo, jog ataskaitos parengtos tinkamai bei tvarkingai. 2020 m. finansinės atskaitomybė narių patvirtinta vienbalsiai.
  • ŽRVVG „Vilkauda” valdybos pirmininko rinkimai. Pasibaigus trejų metų laikotarpiui, ŽRVVG „Vilkauda” nariai pasiūlė į valdybos pirmininko poziciją ir toliau pretenduoti Algimantui Gyliui. Neatsiradus daugiau kandidatų, ŽRVVG „Vilkauda” valdybos pirmininku naujai kadencijai patvirtintas Algimantas Gylys.

 

Toliau visuotiniame narių susirinkime buvo nagrinėjami kiti klausimai, diskutuojama apie galimus viešinimo renginius po apribojimų šalyje atlaisvinimo, aptarti bendri veiklos niuansai.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas