Pritarta asociacijos įstatų pakeitimams

Kovo 7 dieną, 10:00 valandą, įvyko ŽRVVG „Vilkauda” visuotinis narių susirinkimas, kurios metu buvo svarstoma bei balsuojama dėl asociacijos įstatų keitimo. Pakeitimai susiję su naujojo programavimo laikotarpio strategijos ruošimu bei įgyvendinimu – patikslinta žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teritorija, taip pat proporcijos tarp asociacijos narių atstovaujamų sektorių. Po pristatymo bei balsavimo, įstatų pakeitimams pritarta vienbalsiai.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas