2017 11 27, Vilnius

2017 metų lapkričio 27 dieną įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” valdybos susirinkimas, kurio metu svarstyta bei tvirtinta vietos plėtros strategijos priemonių intensyvumo keitimo klausimas, planuotas kvietimų teikti vietos projektų paraiškas grafikas, derintas vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir 10 dalies „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ keitimo svarstymas ir tvirtinimas.

Valdybos posėdžio darbotvarkė

Valdybos posėdžio protokolas

Valdybos posėdžio dalyvių sąrašas