2017 05 15, Vilnius

2017 metų gegužės 15 dieną Žemės Ūkio Ministerijoje vyko ministerijos darbuotojų susitikimas su Lietuvos žuvininkystės sektoriaus atstovais. Renginyje dalyvavo ir ŽRVVG „Vilkauda” administracija, valdybos pirmininkas Algimantas Gylys. Susitikimui posėdžiavo žemės ūkio ministas Bronius Markauskas.

Posėdžio metu svarstytos bei aptartos esamos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemos, tame tarpe – ir ŽRVVG veikloje. Didžiausias dėmesys, susijęs su ŽRVVG problemomis, skirtas vietos plėtros investicinių programų administravimo klausimams: ilgas sprendimų priėmimo procesas, netinkamas VVG dokumentacijos pritaikymas ŽRVVG veiklai, diskutuotinos pačių taisyklių nuostatos bei jų interpretavimas, bei kiti klausimai.