2020 07 16, Arvydai

2020 metų liepos 16 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė renginį Arvyduose (Liepų g. 40, Arvydų k., LT-15200, Vilniaus raj.sav.), kur susitiko su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais.

Renginio tema – „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. Kvietimų dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ir keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Renginio metu ŽRVVG „Vilkauda” administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė šiuo metu galiojančių kvietimų paramai gauti subtilybes, dažniausiai daromas klaidas, priminė su kokiais iššūkiais susiduria galima ir esami pareiškėjai.

Neliko neaptarti ir žuvininkystės įmonių bei bendruomenių veiklos metodai pokarantininiu laikotarpiu, iš to kylantys iššūkiai.