2019 03 28, Vilnius

2019 metų kovo 28 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstomos bei tvirtinamos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ Kvietimo Nr. 5 pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Rinkodaros priemonės“ (kodas BIVP-AKVA-8) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitos. Posėdis pirmąkart vyko nuotoliniu būdu, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vyriausiajam specialistui, vietos projektų atrankos komiteto nariui-stebėtojui tiesiogiai stebint kompiuterio ekrane vykstantį PAK posėdį.

Pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „Rinkodaros priemonės” buvo pateikta viena paraiška šiam projektui vykdyti:

  • Arvydų kaimo bendruomenė: „Visuomenės informavimas apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-8-6.3.2.Ž-5.1).

Posėdžio metu projektų vertintoja PAK nariams trumpai pristatė projektą, jo vertę, prašomos paramos sumą, glaustai papasakota apie projekto esmę, planuojamas investicijas. Įmonių atstovų komiteto nariai teiravosi apie projekto įgyvendinimą, konkrečias investavimo priemones, kėlė kitus aktualius klausimus.

Įvertinus paraiškoje pateiktą informaciją bei kartu su paraiška pateiktus dokumentus, po komiteto narių balsavimų nutarta pripažinti projektą kaip kokybišką bei pritarti tolimesniems jų vertinimams. Sekančioms projekto vertinimo bei tvirtinimo procedūroms byla bus perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas