2017 05 31, Vilnius

2017 metų gegužės 31 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administracijos darbuotojai dalyvavo pasitarime, kuriame buvo svarstomos ŽRVVG vietos projektų taisyklės.