Visos naujienos

Seminaras „Lietuvos valdymo institucijų (VI) ir žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽVVG) gebėjimų stiprinimas”

2023 metų gegužės 10 dieną ŽRVVG „Vilkauda” atstovai dalyvavo FAMENET ir Žemės ūkio ministerijos organizuojamame susitikime / seminare, tema – „Lietuvos valdymo institucijų (VI) ir žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽVVG) gebėjimų stiprinimas”, kuriame FAMENET atstovai pristatė pranešimus aktualiomis temomis. Susitikime…

Skaityti daugiau …

Molėtų rajono savivaldybė – tarp sklandžiausių projektų įgyvendintojų

Balandžio 25 dieną ŽRVVG „Vilkauda” surengė du nuotolinius susitikimus su Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovais bei Vilniaus rajono savivaldybės privačiais subjektais, įgyvendinančiais projektus pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją. Pokalbių metu Molėtų rajono savivaldybės…

Skaityti daugiau …

Dalyvauta apskritojo stalo diskusijoje su NMA bei ŽŪM

Balandžio 6 d. ŽRVVG „Vilkauda” atstovai dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje, kurioje buvo apžvelgtos 2022 metų paramos žuvininkystės sektoriui panaudojimo aktualijos, pristatytos šio sektoriaus paramos administravimo gairės 2023 metams, diskutuota kitais žuvininkystės sektoriui aktualiais klausimais. Renginys vyko…

Skaityti daugiau …

Susitikimas su ŽŪM strategijų rengimo klausimams aptarti

2023 metų vasario 20 dieną įvyko techninis susitikimas su Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus atstovais dėl priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ klausimų aptarimo. Renginio metu skyriaus patarėjas Tomas Keršys pristatė priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų…

Skaityti daugiau …