Visos naujienos

Patvirtinta 2023-2029 m. VPS

2024 metų balandžio 11 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda” visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomi bei tvirtinami: 2023-2029 m. vietos plėtros strategija. 2023 m. metinė veiklos ataskaitos. 2023 m. revizoriaus ataskaita. 2023 m. metinė finansinė atskaitomybė. ŽRVVG „Vilkauda” įstatų keitimas.…

Skaityti daugiau …

Šaukiamas valdybos posėdis

Informuojame, kad 2024 metų kovo 6 dieną, 11.00 val., įvyks Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narių susirinkimo nuotolinis posėdis, kurio metu bus svarstoma bei tvirtinama ŽRVVG vietos plėtros 2023-2029 m. strategija. Posėdžio darbotvarkė. Detalesnė informacija pateikta valdybos nariams…

Skaityti daugiau …

Užbaigta 2016-2023 metų VPS

2023 metų gruodžio 1 dieną baigėsi Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių 2016-2023 metų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo laikotarpis, todėl lapkričio 30 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administracija į Nacionalinę mokėjimo agentūrą pateikė galutinį projekto mokėjimo prašymą bei įgyvendinimo ataskaitą. Žuvininkystės regiono…

Skaityti daugiau …