Visos naujienos

Svarbūs paramos žuvininkystei administravimo taisyklių pakeitimai

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklės: sutrumpintas paraiškų vertinimo terminas ir papildyti sąskaitų apmokėjimo reikalavimai paramos gavėjams. Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 2 mėnesius nuo paramos paraiškų…

Skaityti daugiau …

Kviečiame teikti paraiškas

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemones: Kvietimas Nr.25 – priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir…

Skaityti daugiau …

Išplėstinis „Famenet“ pristatymo renginys

2022 metų rugsėjo 20 dieną ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos darbuotojai dalyvavo nuotoliniame organizacijos „Famenet“ renginyje. Susitikimas vyko naujoje virtualioje platformoje. Renginio metu buvo plačiau pristatyta „Famenet“ struktūra, veikla, jos darbuotojai bei atstovai. Diskutuota apie organizacijos galimą pagalbą Europoje veikiančioms žuvininkystės vietos…

Skaityti daugiau …

Valdybos apklausa taikant rašytinę procedūrą

Informuojame, jog 2022 metų rugsėjo 12 – 16 dienomis bus vykdoma Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narių apklausa raštu dėl kvietimų teikti vietos projektus Nr. 25-26 dokumentacijos tvirtinimo. Pateikiame posėdžio, taikant rašytinę procedūrą, darbotvarkę: Valdybos posėdžio darbotvarkė

Pasidalinta projektų įgyvendinimo patirtimi su Arvydų kaimo bendruomene

Rugpjūčio 23 dieną ŽRVVG „Vilkauda“ surengė nuotolinį susitikimą su Arvydų kaimo (Vilniaus rajonas) bendruomenės atstovais. Renginio tema – „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ir keliami reikalavimai vietos projektų…

Skaityti daugiau …