2019 10 04, Molėtai

2019 m. spalio 4 d. ŽRVVG „Vilkauda” administracija dalyvavo susitikime su Molėtų rajono valdžios atstovais bei ŽRVVG teritorijos gyventojais Molėtų rajono savivaldybėje. Susitikimo tema „Vietos finansavimo ir valdymo principo svarba. Diskusija su ŽRVVG teritorijos gyventojais, generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo.“ Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

ŽRVVG „Vilkauda” pristatė pranešimą, kurio metu vyko diskusijos projektų įgyvendinimo tematika.

Taip pat aptarti Molėtų rajono savivaldybės administracijos įgyvendinti bei įgyvendinami projektai, pasiekimai bei tolimesnės perspektyvos projektų rengime naujuoju 2021-2027 metų finansavimo periodu.

Projekto įgyvendinimo vieta. Ypač paminėtini žvejo batai, pritraukianti daug turistų, kuriuos galima pasimatuoti.
Projekto įgyvendinimo vieta. Meninės plūdės pagaminimas.
Molėtų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vilma Miltenienė pristatė pranešimą apie jų savivaldybėje įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus.
Viešinimo renginio akimirkos.