Visuotinio narių susirinkimo apžvalga

2022 m. kovo 29 dieną įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ visuotinis narių susirinkimas. Posėdis buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Susirinkimo metu buvo svarstyti bei patvirtinti tokie klausimai:

  • Pristatyta bei patvirtinta ŽRVVG „Vilkauda” 2021 metų veiklos ataskaita.
  • Pristatyta bei patvirtinta 2021 metų finansinė atskaitomybė.
  • Į ŽRVVG „Vilkauda” valdybą išrinkti nauji savivaldybių atstovai.
  • Suteikti įgaliojimai pakeitimų užregistravimui Registrų centre.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio narių susirinkimo protokolas