Organizuojamas susitikimas su Elektrėnų savivaldybės atstovais

Informuojame, jog 2022 metų balandžio 7 dieną, 12:00 valandą, ŽRVVG „Vilkauda” organizuoja nuotolinį susitikimą su Elektrėnų savivaldybės NVO atstovais pagal VPS jaunimo principą. Renginio tema „VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS, siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę. Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) pristatymas“.