Su verslo atstovais aptartos naujos VPS galimybės

2023 metų spalio 18 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administracija surengė nuotolinį susitikimą su žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda” teritorijos verslo atstovais. Renginio metu buvo pristatytos 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos galimos kryptys, naujos galimybės, kiti niuansai.

Renginyje dalyvavę privačių, žuvininkystės sektoriuje veikiančių įmonių vadovai bei darbuotojai diskutavo apie galimas naujo laikotarpio paramos priemones, tinkamas investicijas. Artimiausiu metu sektoriaus nariai įpareigoti apsvarstyti bei pateikti poreikius, rekomendacijas ir norus naujoms paramos kryptims.