Patvirtintos naujos projektų paraiškos

2022 metų gegužės 13 dieną, penktadienį, 11:00 valandą įvyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ projektų atrankos komiteto nuotolinis posėdis. Posėdžiu metu buvo pristatomos, vertinamos bei tvirtinamos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ kvietimų Nr.21-23 metu gautos vietos projektų paraiškos:

  • UAB „Bartžuvė“, vietos projekto pavadinimas „Inovatyvių technologinių procesų diegimas UAB „Bartžuvė““ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.1.1.-21.1) pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1).
  • Asociacija „Prakusa“, vietos projekto pavadinimas „Mokslo ir laisvalaikio manufaktūros sukūrimas žuvininkystės bendruomenės poreikiams“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.3.2.-20.1) pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-2).
  • Tribonių kaimo bendruomenė, vietos projekto pavadinimas „Žuvininkystės srities profesinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas“ (atpažinties registravimo kodas VILK-AKVA-6.3.2.-19.1) pagal VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7).

Projektų vertintojas Martynas Vaškevičius pristatė paraiškų administracinio bei kokybinio vertinimo rezultatus, trumpai nupasakojo projektų tikslus, esmę. Atrankos komiteto nariai uždavė klausimus pareiškėjų atstovams; po balsavimų, vienbalsiai pritarta visiems vietos projektams bei tolimesniam jų perdavimui tinkamumo vertinimui.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolas