Pritarta VPS pakeitimams

2022 metų gegužės 27 dieną vyko Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ nuotolinis valdybos posėdis. Posėdžio metu svarstyti bei tvirtinti tokie klausimai:

  • VPS strategijos keitimas, perskirstant disponuojamas lėšas (padidinti VP kvietimams skirti krepšeliai).
  • ŽRVVG „Vilkauda” administracijos darbuotojų pareigų perskirstymas.

 

Po balsavimo, atlikus reikalingas procedūras, pakeitimams pritarta.

Valdybos narių susirinkimo darbotvarkė

Valdybos narių susirinkimo protokolas