Baigėsi kvietimo Nr. 24 paraiškų pateikimo terminas

Gegužės 25 dieną baigėsi Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos kvietimo Nr. 24 teikimo terminas. Paraiškos rinktos pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“. Sulaukta vienos paraiškos projekto vykdymui (pareiškėjas – ūkininkas Algimantas Gylys). Artimiausiu metu bus atliekamas projekto paraiškos administracinės atitikties bei pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.