Birželio 21 dieną – du ŽRVVG „Vilkauda“ posėdžiai

ŽRVVG „Vilkauda“ informuoja, jog birželio 21 dieną kviečia į du nuotolinius posėdžius:

  • 12:00 valandą – vietos projektų atrankos komiteto posėdį (darbotvarkė), kurio metu bus svarstomi bei tvirtinami kvietimo Nr. 24 metų gauti projektai.
  • 12:30 valandą – visuotinio narių susirinkimo posėdį (darbotvarkė), kurio metu bus keičiami asociacijos įstatai.

Detali posėdžių informacija valdybos nariams išsiųsta elektroniniu paštu.