Šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis

ŽRVVG „Vilkauda” informuoja, jog gruodžio 5 dieną, 11:00 valandą, nuotoliniu būdu rengiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu bus svarstomi bei tvirtinami kvietimų Nr. 25-26 metu gauti vietos projektai. Numatoma posėdžio darbotvarkė.

Detali posėdžio informacija valdybos nariams išsiųsta elektroniniu paštu.