Pateiktos paraiškos kvietimams Nr. 25-26

Spalio 27 dieną baigėsi Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos kvietimus Nr. 25-26 teikimo terminas. Iš viso sulaukta dviejų paraiškų:

  • Kvietimui Nr. 25 pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ paraišką pateikė UAB „Arvydai“.
  • Kvietimui Nr. 26  pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ paraišką pateikė Molėtų rajono savivaldybės administracija.

Artimiausiu metu bus atliekamas projektų paraiškų administracinės atitikties bei pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.