Organizuojamas susitikimas Šalčininkų rajone

Informuojame, jog gruodžio 15 dieną, 09:30 valandą, ŽRVVG „Vilkauda” organizuoja viešinimo bei informacinį renginį, kurio metu susitiks su ŽRVVG teritorijoje veikiančių įmonių, bendruomenių atstovais, gyventojais. Susitikimas įvyks adresu Parko 1, Tribonių kaimas, Šalčininkų rajono savivaldybė. Renginio tema – „Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.