Baigėsi kvietimų Nr. 21-23 paraiškų pateikimo terminas

Balandžio 12 dieną baigėsi Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos kvietimus Nr. 21-23 teikimo terminas. Iš viso sulaukta trijų paraiškų:

  • Kvietimui Nr. 21  pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ paraišką pateikė UAB „Bartžuvė“.
  • Kvietimui Nr. 22 pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ paraišką pateikė asociacija „Prakusa“.
  • Kvietimui Nr. 23 pagal VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ paraišką pateikė Tribonių kaimo bendruomenė.

Artimiausiu metu bus atliekamas projektų paraiškų administracinės atitikties bei pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.