Užbaigta 2016-2023 metų VPS

2023 metų gruodžio 1 dieną baigėsi Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių 2016-2023 metų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo laikotarpis, todėl lapkričio 30 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administracija į Nacionalinę mokėjimo agentūrą pateikė galutinį projekto mokėjimo prašymą bei įgyvendinimo ataskaitą.

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijai iš viso buvo skirta 2 010 971,00 Eur, iš jų – 1 698 777,40 Eur – vietos projektų įgyvendinimo išlaidos, 312 193,60 Eur – ŽRVVG VPS administravimo išlaidos. Per laikotarpį iš viso:

  • Paskelbti 26 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas.
  • Gautos 33 vietos projektų paraiškos pagal keturias paramos priemones.
  • Su Nacionaline mokėjimo agentūra sudarytos 23 vietos projektų paramos sutartys bendrai 1 587 836 Eur sumai.
  • Iki 2023 metų spalio 31 dienos sėkmingai įgyvendintas bei užbaigtas 21 vietos projektas.

Šiuo metu ŽRVVG „Vilkauda” dėlioja artimiausių metų planus bei ruošia naujo 2023-2029 metų laikotarpio vietos plėtros strategiją.