Šaukiamas ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos narių susirinkimas

Informuojame, jog 2021 metų rugsėjo 7 dieną (antradienį), 13:00 valandą nuotoliniu būdu šaukiamas ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos narių susirinkimas. Pateikiame numatomą posėdžio darbotvarkę.