Šaukiamas stebėsenos grupės posėdis

Informuojame, jog šių metų gruodžio 20 dieną, 10:00 valandą, šaukiamas Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės posėdis. Renginys vyks nuotoliniu būdu, prisijungimo informacija nariams bus pateikta elektroniniu paštu. Pristatome posėdžio darbotvarkę:

Posėdžio darbotvarkė