Tribonių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

Tribonių kaimo bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Infrastruktūros pritaikymas ir materialinės bazės kūrimas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“. Projektui skirta 47458,00 Eur paramos. Įgyvendinant projektą įrengta saulės elektrinė, įsigytas sniego valytuvas, sukurta materialinė bazė bendruomenės aktyviai veiklai vykdyti. Sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygos vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sukurta patraukli ir patogi ir saugi aplinka.

Plačiau apie ŽRVVG „Vilkauda“ vietos projektų vykdytojų įgyvendintus projektus.