Įvyko stebėsenos grupės posėdis

2021 metų gruodžio 21 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės posėdis. Posėdžio metu administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė VPS įgyvendinimo eigą bei rezultatus: strategijoje numatytas finansavimo priemones, paramos sumas, iki šiol vykdytus kvietimus, gautas paraiškas, įvertintus projektus, projektų įgyvendinimo eigą; detaliau pristatyti jau įgyvendinti projektai, jų metu pasiekti rezultatai, įsigytos investicijos, projektų sukurta nauda.

Komisijos nariai pasidžiaugė, jog ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros strategija, nors ir nuolatos susiduria su įvairiais iššūkiais, įgyvendinama sėkmingai, ir pagal pasiektus rezultatus yra viena tarp Lietuvos ŽRVVG lyderių. Po balsavimo buvo patvirtinta ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos 2021 m. įgyvendinimo ataskaita.

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio protokolas