Šaukiamas ŽRVVG „Vilkauda” valdybos narių posėdis

Informuojame, jog Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia į valdybos narių susirinkimą, kuris vyks 2022 m. gruodžio 29 d. (ketvirtadienį) 12:00 val. nuotoliniu būdu. Pateikiame numatomą posėdžio darbotvarkę. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.