Skirta parama VPS rengimui

Nacionalinė mokėjimo agentūra informavo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilkauda”, jog priimtas sprendimas dėl paramos naujo laikotarpio vietos plėtros strategijai parengti – projektui skirta 14 524,99 Eur ES paramos.