Kviečiame susipažinti su 2023-2029 m. VPS projektu

ŽRVVG „Vilkauda” kviečia susipažinti su žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės  2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektu.

2024-03-12 dieną įvyko viešas ŽRVVG „Vilkauda” 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos pristatymas.

Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2023-2029 metų programos III prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-19, siekiant konsultuotis su vietos gyventojais ir organizacijomis, pasiūlymams ir pastaboms skelbiame parengtą ŽRVVG „Vilkauda” 2024–2027 m. vietos plėtros strategijos projektą.  VPS taip pat pateikta derinimui Utenos ir Vilniaus regionų plėtros taryboms.

Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų laukiame iki 2024 m. balandžio 10 d. (imtinai), el. paštu vilkauda@gmail.com