Asociacijos „Prakusa” pagalba pakeltas darbuotojų žinių lygis

Asociacija „Prakusa” baigė įgyvendinti projektą „Žmogiškojo kapitalo kompetencijos ugdymas žuvininkystės sektoriuje, skatinant didinti jo įtrauktį bei konkurencingumą“ pagal ŽRVVG „Vilkauda” VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“.

Įgyvendinant projektą, iš viso suorganizuota 13 mokymų renginių, bendroje sumoje trukusių 96 valandas. Mokymų programos: „Žuvų klasės biologija, akvakultūros įmonėse auginamos žuvų rūšys ir reikalingos joms gyvenimo ir auginimo sąlygos. Kenkėjai ir žuvų ligų sukėlėjai akvakultūros įmonėse“, „Žuvų auginimo UAS’e; atviruose gruntiniuose tvenkiniuose ir pratakiuose betono baseinuose technologijos“, „Galimybių procesų akvakultūros modernizavimas“, „Žuvų pašarai. Natūralios pašarinės bazės tvenkiniuose“.

Renginių metų pristatyta ne tik teorinė temų medžiaga, bet atlikti ir praktiniai darbai. Mokymų tikslinė grupė – akvakultūros srityje dirbantys asmenys, žuvininkystės bendruomenių atstovai, asociacijų, turinčių sąsają su žuvininkyste, atstovai. Renginiuose apmokyta ne mažiau kaip 20 mokymo dalyvių.