Atnaujinta ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros strategija

Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai skyrus papildomų lėšų ŽRVVG „Vilkauda“ strategijos ir jos paramos priemonių įgyvendinimui, buvo suderinta, atnaujinta bei patvirtinta nauja 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos redakcija. Kviečiame susipažinti.