Gauta paraiškų projektų įgyvendinimui

Sausio 12 dieną baigėsi Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos projektų pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos kvietimus Nr. 18-20 teikimo terminas. Iš viso sulaukta keturių paraiškų:

  • Kvietimui Nr. 18  pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ paraiškas pateikė ūkininkas Algimantas Gylys bei UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“.
  • Kvietimui Nr. 19  pagal VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ paraišką pateikė asociacija „Prakusa“.
  • Kvietimui Nr. 20  pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ paraišką pateikė Tribonių kaimo bendruomenė.

Artimiausiu metu bus atliekamas projektų paraiškų administracinės atitikties bei pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.