Kviečiame dalyvauti anketinėje apklausoje

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia aktyviai dalyvauti anketinėje apklausoje (Elektrėnų sav., Molėtų r. sav., Šalčininkų r. sav. , Trakų r. sav., Vilniaus r. sav. gyventojus).

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG) rengia „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją“ (toliau – VPS) pagal Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 m. programos III prioritetą. Strategija bus įgyvendinama Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ teritorijoje.

ŽRVVG rengdama vietos plėtros strategiją, vykdo vietos gyventojų apklausą, todėl prašo dalyvauti ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami rengiant vietos plėtros strategiją, numatant ŽRVVG teritorijos plėtros kryptis ir priemones.

Iš anksto dėkojame už atsakymą.

https://apklausa.lt/f/szhwyrw.fullpage