Kviečiame teikti paraiškas

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“ VPS priemones:

  • Kvietimas Nr.25 – priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1).
  • Kvietimas Nr.26 – priemonė „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2.).

Paraiškos bus renkamos nuo 2022 m. rugsėjo 22 d. 09:00 val. iki 2022 m. spalio 27 d. 18:00 val.

Visą reikalingą informaciją bei dokumentaciją rasite skiltyje Galiojantys kvietimai.