Organizuojami viešinimo bei informaciniai renginiai

Informuojame, jog ateinančią savaitę ŽRVVG „Vilkauda” organizuoja visą eilę viešinimo bei informacinių renginių, kurių metu susitiks su ŽRVVG teritorijoje veikiančių įmonių, bendruomenių atstovais, gyventojais. Renginių datos:

  • Spalio 5 dieną, 10:00 valandą, adresu Parko 1, Tribonių kaimas (Šalčininkų rajono savivaldybė) – informacinis renginys vietos gyventojams, potencialiems pareiškėjams pagal principą „Iš apačios į viršų”. Tema: „VPS įgyvendinimas. VPS vykdomų projektų geroji patirtis“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.
  • Spalio 5 dieną, 11:00 valandą, adresu Parko 1, Tribonių kaimas (Šalčininkų rajono savivaldybė) – informacinis renginys-išvyka. Tema: „VPS vykdomų projektų geroji patirtis“. Renginio darbotvarkė: įgyvendintų projektą apžiūra vietoje, medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.
  • Spalio 6 dieną, 10:00 valandą, adresu Muziejaus 7, Mindūnai (Molėtų rajono savivaldybė) – informacinis renginys vietos gyventojams, potencialiems pareiškėjams pagal „Teritorinį” principą. Tema: „ VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. Renginio darbotvarkė: įgyvendintų projektą apžiūra vietoje, medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.
  • Spalio 6 dieną, 11:00 valandą, adresu Muziejaus 7, Mindūnai (Molėtų rajono savivaldybė) – informacinis renginys-išvyka. Tema: „VPS vykdomų projektų geroji patirtis“. Renginio darbotvarkė: įgyvendintų projektą apžiūra vietoje, medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.
  • Spalio 6 dieną, 15:00 valandą, adresu Liepų 40, Arvydai (Vilniaus rajono savivaldybė) – susitikimas NVO atstovais pagal „Kultūros” principą. Renginio tema: „ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS“. Renginio darbotvarkė: medžiagos/informacijos pristatymas, bendros diskusijos.

Kviečiame dalyvauti.