Aptartos naujo laikotarpio aktualijos

2023 metų sausio 20 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda” valdybos posėdis, kurio pagrindinis uždavinys – naujojo programavimo laikotarpio perspektyvų pristatymas, pasiruošimo klausimai. Valdybos pirmininkas Algimantas Gylys pateikė informaciją apie planuojamas žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių teritorijas, numatytas paramos sumas, kitus strategijų…

Skaityti daugiau …

Pritarta 2022 metų veiklos ataskaitai

2022 metų gruodžio 29 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda” valdybos posėdis, kurio pagrindinis klausimas – Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ (VPS registracijos Nr. 63VS-KV-16-1-00099-PR001) 2022 metinės  įgyvendinimo ataskaitos svarstymas…

Skaityti daugiau …